ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2016-2017

Την Παρασκευή 11/11/2016 τιο σχολείο μας θα επισκεφθεί την Γεωπονική σχολή στα πλαίσια εκπαιδευτικής επίσκεψης.