Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικές PROJECT B2' ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 H ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

PROJECT B2' ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 H ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολικό έτος 2014-2015

Τάξη Β'

Α΄Τετράμηνο


Η   Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Η    Τ Ω Ν    Α Θ Η Ν Ω Ν   


Ομάδα  1η

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ομάδα 2η

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ομάδα 3η

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ